De implementatie van IFRS in Suriname

Op 27, 28 en 29 januari 2020 geeft Interpoint een praktische training voor de implementatie van IFRS in Suriname. De IFRS raakt diverse aandachtsgebieden en tijdens deze training komen de kernvragen per aandachtsgebied aan bod. Accounting & Reporting: Als je de huidige verslaggevingsregels vergelijkt met die van IFRS, leidt dat meestal tot een groter aantal verschillen dan men in eerste instantie had verwacht. Verschillen kunnen ontstaan door de manier waarop de waarden op de balans en winst- en verliesrekening worden bepaald (valuation differences), hoe ze moeten worden gepresenteerd (presentation and/or classification differences) of door additionele toelichtingseisen (disclosure differences). Het proces om de precieze verschillen te bepalen (de zogenaamde gap analyse) moet centraal staan in de IFRS-conversie en vormt de basis voor de implementatie. Tijdens de training wordt antwoord gegeven op de volgende kernvragen: Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen lokaal GAAP en IFRS? Welke keuzen moeten er worden gemaakt (bijvoorbeeld … Lees verder

Suriname tafel d.d. 7 en 25 juni 2018 bij de Surinaamse Ambassade groot succes

De opening van de Suriname Tafel is een groot succes geworden. Structureel invullen De aanpak, het specifieke onderwerp dat uitgediept wordt, de kleinschaligheid, het verbinden en zoveel meer. De tijdelijk Zaakgelastigde van Suriname, de heer E. Jones wil graag dat Interpoint dit structureel gaat invullen en niet 4x per jaar, maar zoveel als mogelijk. Op de ambassade De Ambassade wordt beschikbaar gesteld voor de Suriname Tafel. Elke keer een nieuwe thema en mocht er een directeur vanuit Suriname aanwezig zijn in Nederland, hem of haar uitnodigen voor de Surinametafel. Directeur van Grassalco was aanwezig en heeft samen met ondernemers van gedachten gewisseld over de mijnbouw in Suriname en de kansen voor het Diaspora Netwerk. Ook hij was zeer content over de aanpak en de wijze waarop er gediscussieerd wordt over de mogelijkheden. Naar aanleiding van het succes van de 1e Surinametafel is op verzoek van de Tijdelijk Zaakgelastigde en de … Lees verder

MBTI Workshops Aruba & Suriname

MBTI Workshops Aruba & Suriname De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is een persoonlijkheidsinstrument, gebaseerd op de theorie van Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961). Volgens Jung verschillen mensen in de basis op vier dimensies: • waar je je aandacht op richt en energie van krijgt: een externe of een interne focus • op wat voor informatie je gericht bent: feitelijk of associatief • hoe je beslissingen neemt: objectief/zakelijk of subjectief/persoonlijk • wat je levensstijl is: planmatig of flexibel. Interpoint heeft zowel in Suriname een workshop gegeven voor het team van TEDX Paramaribo en medewerkers van Subisco en overheid. Op Aruba heeft Interpoint een incompany training verzorgt voor het WEB. Data nieuwe workshop: 22 april op Aruba 6 mei op Curaçao

INTERPOINT START IN SURINAME MET DE RONDETAFELGESPREKKEN VOOR HR MANAGERS ‘HET RONDETAFELGESPREK. DE KRACHT VAN DIALOOG’.

INTERPOINT START IN SURINAME MET DE RONDETAFELGESPREKKEN VOOR HR MANAGERS ‘HET RONDETAFELGESPREK. DE KRACHT VAN DIALOOG’. Suriname Business Forum en Interpoint hebben een werkvorm in het leven geroepen waarbij aan elkaar gelijkwaardige mensen met elkaar om tafel een écht goed gesprek aangaan, samen met een gespreksleider. De Dialoog staat hierbij centraal. De ‘Ronde Tafel’ zou gestaan hebben in Camelot, het kasteel van Koning Arthur. Hier vergaderde hij met zijn ridders. Ieder aan zijn tafel was gelijk, niemand was belangrijker en iedereen werd gehoord. De term Rondetafel wordt nu gebruikt voor mensen die om tafel met een gespreksleider een écht goed gesprek aangaan: geen debat of discussie maar een Dialoog. Bij een rondetafelgesprek neem je de onderliggende veronderstellingen van de deelnemers onder de loep, waarna er samen een reflectie op plaatsvindt. Een Rondetafel is persoonlijk en open en stimuleert diepgang. De vorm is vrij eenvoudig en gemakkelijk te realiseren. Toch komt … Lees verder

Megatrends Suriname

Welke wereldwijde trends zijn voor Suriname bruikbaar om een toekomst van welvaart en welzijn te garanderen? Trendwatcher Adjiedj Bakas, geboren in Suriname, gaat in op de kansen die de nieuwe tijd zijn geboorteland biedt. [youtube width=”640″ height=”360″ video_id=”x5Wzo13Dhn4″]

Uitnodiging lancering Customer Due Diligence tool

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de lancering van onze Customer Due Diligence tool! Datum: donderdag 12 december 2019 Locatie: Ballroom van het Lalla Rookh complex, Lalla Rookhweg 54 te Paramaribo Suriname Tijdstip: 19:00 (inloop 18:30) – 20:30 Registratie Deelname is kosteloos, maar is alleen mogelijk via een online registratie. Meldt u zich daarom snel aan via ons online registratieformulier. Aanmelden kan uiterlijk op woensdag 11 december.  In 2020 zal Interpoint de presentatie ook geven op de eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Mocht u toch alvast meer willen weten, neem dan contact met ons op via info@interpointbv.com. Meer informatie De Customer Due Diligence tool is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zakendoet en voorkom dat u zaken … Lees verder

National Risk Assessment; ken je klant!

Interpoint lanceert op 12 december 2019 in Suriname de Customer Due Diligence tool; een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zaken doet en voorkom dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen. De Customer Due Diligence oplossing van Interpoint Middels Customer Due Diligence dienen bedrijven die onder toezicht vallen van de Centrale Bank van Suriname, te weten wie hun klanten precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende en op welke manier kunnen deze klanten een risico vormen? U dient deze klanten vooraf te identificeren en te screenen. Daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd maar met de Customer Due Diligence oplossing van Interpoint kunt u dit proces … Lees verder

Presentatie Customer Due Diligence Tool

Anisha Sukul

Interpoint lanceert in Suriname de Customer Due Diligence tool; een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen.   Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zakendoet en voorkom dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen.   De Customer Due Diligence oplossing van Interpoint Middels Customer Due Diligence dienen bedrijven die onder toezicht vallen van de Centrale Bank van Suriname, te weten wie hun klanten precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende en op welke manier kunnen deze klanten een risico vormen? U dient deze klanten vooraf te identificeren en te screenen. Daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd maar met de Customer Due Diligence oplossing van Interpoint kunt u dit proces automatiseren. Waarom is een … Lees verder