doorlichting drie diensten binnen Ministerie van Infra

Interpoint heeft in april 2017 een doorlichting gedaan bij drie diensten binnen Ministerie van Infra (Aruba).

De Minister van Infra heeft Interpoint gevraagd om een aantal van zijn departementen door te lichten op de volgende punten:

  • Hoe verloopt de samenwerking;
  • Wat is de beleving van de ketenpartners;
  • Wat moet er gebeuren om de interne processen te vereenvoudigen;
  • Hoe verloopt de communicatie zowel intern als extern;
  • Kunt u ons iets vertellen over de kwaliteit van het personeel en de wijze waarop leiding wordt gegeven in de organisatie.

Dit traject wordt afgesloten met een adviesrapport aan de Minister.