Online oplossingen via IDC

Een IDC Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een instrument waarmee klanten de gelegenheid krijgen om op anonieme basis terugkoppeling te geven over hoe ze het bedrijf en de medewerkers ervaren. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de klantperceptie en kunnen regio’s en klantgroepen met elkaar worden vergeleken. U kunt kiezen uit beschikbare stellingen of eigen stellingen definiëren.

Doel van een KTO is om een correct beeld te krijgen van de klantperceptie van uw organisatie, zodat u op basis hiervan goed gefundeerd beleid kunt opstellen voor het ontwikkelen van uw Verkoop- en Marketingactiviteiten.

Een KTO kan worden samengesteld uit tal van vooraf beschikbare stellingen in 18 subthema’s binnen de volgende 8 hoofdcategorieën:

  • Producten / Diensten
  • Personeel
  • Prijs
  • Aanbiedingen / Offertes
  • Service / nazorg
  • Bereikbaarheid
  • Website
  • Imago

Uiteraard kunt u ook zelfgedefinieerde stellingen gebruiken of een combinatie van vooraf beschikbare en eigen stellingen.