Training Morele oordeelsvorming

De training morele oordeelsvorming scherpt het bewustzijn van het belang van een integere uitoefening van het politieke ambt. Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van politieke beslissingen op een nauwkeurige, methodische wijze kunnen vaststellen.

De training beslaat één dagdeel en vormt het fundament voor een moreel leerproces dat raadsleden sterkt in hun rol en dat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt: gaandeweg krijgt het debat in de raad meer het karakter van een politiek en moreel onderzoek, minder van een woordenstrijd.

PROGRAMMA

Na een korte thematische inleiding wordt een procedure voor morele oordeelsvorming geïntroduceerd die is opgebouwd uit zeven stappen.

Aan de hand daarvan wordt een lastige kwestie uit lokale politieke praktijk ontleed, die is gekozen uit een reeks cases die door de deelnemers zelf zijn aangedragen. Het kan zowel gaan om beslissingen uit het recente verleden als om zaken die nog ter besluitvorming voorliggen.

Onderscheidend voor morele oordeelsvorming in de politiek is het democratische gegeven dat een politicus bij het wegen van argumenten rekening dient te houden met:

  • zijn/haar ideologische achtergrond;
  • het verkiezingsprogramma van de eigen partij;
  • en, als dat bestaat, het programma van de coalitie waarvan die partij deel uitmaakt.

Bij sommige vraagstukken waarover een raadslid een besluit moet nemen zullen één of meer van deze factoren extra gewicht blijken te geven aan bepaalde argumenten. Dit kan de uitkomst van de weging beïnvloeden.

Voor meer informatie over ons traject: info@interpointbv.com