Het belang van Customer Due Diligence

Fennard DrenthAlgemeen

Interpoint heeft in Suriname de Customer Due Diligence tool gelanceerd; een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen.  Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zakendoet en voorkom dat u zaken doet met frauduleuze en criminele partijen.

Waarom is een Customer Due Diligence-beleid belangrijk?

Ten eerste is het cruciaal dat u als (financiële) onderneming zelf de wet- en regelgeving naleeft. Denk hierbij aan de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, de Wet Indentificatieplicht Dienstverleners en de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In het kader van het laatste is de National Risk Assessment ook uitgevoerd.

De Centrale Bank van Suriname heeft al bekend gemaakt dat zij hier strikt op gaan toetsen en monitoren. Consumenten, bedrijven en overheden kunnen namelijk het vertrouwen in u verliezen als blijkt dat uw beleidsvoering niet integer blijkt.

Ook moeten banken en verzekeraars voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor misdadige bedrijven, zoals witwassen, fraude en het financieren van terroristische activiteiten. Daarom moet u uw klanten goed kennen om te weten of zij wel de wet- en regelgeving naleven. Wat als hij namelijk mee blijkt te doen aan witwaspraktijken of terroristische organisaties blijkt te financieren?

Met een Customer Due Diligence-beleid bestrijdt u deze integriteitsrisico’s en voorkomt u dat u relaties aangaat met personen die het vertrouwen in uw organisatie zouden kunnen beschadigen en uw reputatie zouden kunnen schaden.

De Customer Due Diligence oplossing van Interpoint

Middels Customer Due Diligence dienen bedrijven die onder toezicht vallen van de Centrale Bank van Suriname, te weten wie hun klanten precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende en op welke manier kunnen deze klanten een risico vormen? U dient deze klanten vooraf te identificeren en te screenen. Daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd maar met de Customer Due Diligence oplossing van Interpoint kunt u dit proces automatiseren. Meer informatie vindt u op onze website.