Presentatie Customer Due Diligence voor pensioenfondsen en treasurers

Fennard DrenthAlgemeen

Interpoint geeft op maandag 16 maart 2020 een presentatie speciaal voor pensioenfondsen en treasurers over haar Customer Due Diligence tool; een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten kennen. Het is cruciaal dat financiële ondernemingen zelf de wet- en regelgeving naleven.

Hiermee moeten zij ook voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor misdadige activiteiten, zoals witwassen, fraude en het financieren van terroristische activiteiten.

De Centrale Bank van Suriname heeft al bekend gemaakt dat zij hier strikt op gaan toetsen en monitoren.

Mede vanwege de strenge maatregelen die door de banken zijn genomen, hebben criminelen hun activiteiten die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering verschoven naar de niet–bancaire sector zoals pensioenfondsen. Daarom is het van belang dat deze sector alert is. Bij het aangaan van zakelijke relaties in het kader van haar beleggingen is het van belang dat de organisatie weet met wie zij precies zaken doet en of deze relatie een risico kan vormen voor haar organisatie en bedrijfsvoering.

De Customer Due Diligence oplossing van Interpoint

Middels Customer Due Diligence dienen bedrijven die onder toezicht vallen van de Centrale Bank van Suriname, te weten wie hun klanten/relaties precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende en op welke manier kunnen deze klanten/relaties een risico vormen? U dient deze klanten/relaties vooraf te identificeren en te screenen. Daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd maar met de Customer Due Diligence oplossing van Interpoint kunt u dit proces automatiseren. Lees meer hierover in onze eerdere artikelen ‘Het belang van Customer Due Diligence’ en het ‘CDD onderzoek’. Doe ook de gratis online AML/CFT Quickscan om na te gaan in hoeverre uw organisatie bestand is tegen witwassen en terrorismefinanciering!

Meer weten?

Op maandag 16 maart 2020 om 13:00 geeft Interpoint een presentatie in Torarica over haar CDD tool en kan u een aantrekkelijk aanbod doen voor afname van deze tool.  Deelname is kosteloos maar is alleen mogelijk via een online registratie.
Meld u zich daarom snel aan via ons online registratieformulier.
Aanmelden kan uiterlijk op vrijdag 13 maart tot 10:00.

In 2020 zal Interpoint de presentatie ook geven op de eilanden van het Nederlands Koninkrijk. Mocht u toch alvast meer willen weten, neem dan contact met ons op via info@interpointbv.com.