Giving Back Care 4 the kids of SXM

De verwoestingen van Irma 5 september 2017 jongsleden heeft het noodlot, genaamd orkaan Irma, toeslagen op het eiland van Sint Maarten (SXM). Irma, een orkaan van categorie 5, heeft een verwoestend pad achtergelaten en heeft daarbij meer dan 60 % van de huizen op Sint Maarten in puin achtergelaten. Het is 1 van de meest krachtigste orkanen ooit geweest. Hulp nodig Primaire levensbehoeftes zijn schaars en scholen zijn verwoest. Sint maarten is niet meer het paradijselijke eiland dat het was voor de orkaan, maar wil wel zo snel mogelijk beginnen aan de wederopbouw. Daarom vragen we jouw hulp!! Doel van dit initiatief Dit initiatief is o.a. opgestart door Tjandra Lake, consultant bij Interpoint. Het doel van de stichting is om ouders te ondersteunen door middel van een dagbesteding voor de kinderen met daarbij mentale ondersteuning voor de kinderen die dit nodig hebben na deze traumatische ervaring. Meer info Website: http://care4sxmkids.com Informatie: … Lees verder

Gedicht: J O H N  A S H B E R Y (1927-2017)

IM In zijn huis in Hudson, New York is op 3 september, negentig jaar oud, de Amerikaanse dichter John Ashbery overleden. Hij wordt gezien als een van de grootste dichters van zijn tijd. uit | Your Name Here | Farrar, Straus and Giroux | New York | 2000 vertaling: Ton van ’t Hof | voor het eerst gepubliceerd op Poetry International | 2013 THE HISTORY OF MY LIFE Once upon a time there were two brothers. Then there was only one: myself. I grew up very fast, before learning to drive, even. There was I: a stinking adult. I thought of developing interests someone might take an interest in. No soap. I became very weepy for what had seemed like the pleasant early years. As I aged increasingly, I also grew more charitable with regard to my thoughts and ideas, thinking them at least as good as the next man’s. Then a great devouring cloud came and loitered on the horizon, drinking it … Lees verder

Boekbespreking: Tribal Leadership

“Tribal leadership” gaat niet over leiderschap bij primitieve stammen, ook al zou je dat op basis van de titel kunnen verwachten. Nee, het gaat er meer over dat leiderschap het vermogen vraagt van leiders om zich aan te kunnen passen aan verschillende niveaus waarop organisaties of individuen zich bevinden. Het is in die zin een betoog ten faveure van situationeel leiderschap. Maar dan wel specifiek gericht op niveaus waarop een “tribe” en/of individu zich bevindt volgens de classificatie van de auteurs. Dit alles is (uiteraard) gericht op het streven om die organisatie op een hoger niveau te brengen. Vijf niveaus waarop een “tribe” zich kan bevinden In dit boek wordt onderscheid gemaakt tussen vijf niveaus waarop groepen mensen (“tribes”) zich kunnen bevinden. Daarbij draait het om stemming, houding en gedrag van de tribe. Niveau 1 Het laagste niveau is het niveau van bendeleden en dergelijke. Zij vieren de houding “life … Lees verder

Caribbean Young Talent Program

Jong talent voor hoger kader en management In Suriname en in het Caraïbisch gebied hebben organisaties in toenemende mate behoefte aan hoger kader en management. Dat is essentieel om huidige en toekomstige ontwikkelingen en innovaties aan te kunnen. Met het Caribbean Young Talent Program worden organisaties concurrerender en toekomstbestendig! En jong talent blijft behouden. Kennis mag niet verloren gaan! Uit onderzoek blijkt dat talentvolle jongeren hun carrière graag in Suriname of op de Caraïbische eilanden willen opbouwen. Echter, door het ontbreken van opleidingsfaciliteiten en beperkte financiële middelen studeren zij nu met name in Nederland en in de Verenigde Staten. En bouwen daar vervolgens aan hun carrière. Interpoint zoekt jong talent Om dit tij te keren heeft Interpoint  de angel uit de belangrijkste vraagstukken gehaald. Via search worden Surinaamse en Caraïbische organisaties ‘gematched’ met hoog opgeleide, enthousiaste jongeren  en vervolgens worden de ‘Interpoint maatwerktrajecten’ opgestart. Interpoint richt zich hierbij op talent … Lees verder

Unieke samenwerkingsovereenkomst met GAC & Key Corporate

Opleidingsinstituten Government Academy Caribbean (GAC), Key Corporate en Interpoint tekenen samenwerkingsovereenkomst De drie opleidingsinstituten willen met deze samenwerking het trainingsaanbod verbreden en de lokale specialisten / trainers van GAC en Key Corporate laten versterken door de experts en specialisten van Interpoint. De drie samenwerkende opleidings/trainingsinstituten zijn actief op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES – eilanden en in Suriname. Government Academy Caribbean (GAC) richt zich op de overheden van de Caribische eilanden. “Een schip is net zo sterk als zijn bemanning.” Vanuit dat principe is de stichting Government Academy Caribbean (GAC) ontstaan. Voorheen was GAC de Bestuursacademie Caribbean. Government Academy Caribbean (GAC) heeft de afgelopen 10 jaar opleidingen, cursussen, trainingen en workshops verzorgd voor de diverse overheden (Ministeries/Diensten) op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES – eilanden. Verder zijn grote projecten verzorgd voor de organisatie-ontwikkeling bij de diverse overheden. Praktijk centraal Centraal in het trainingsactiviteiten staat de praktijk; hands … Lees verder

Aankondiging Proeverij Leergang Verandermanagement

Interpoint en Movinex slaan de handen ineen. Het binnen het Caribisch gebied gerenommeerde opleidingsinstituut Interpoint en Movinex werken samen om ook binnen Nederland trainingen te verzorgen. Als eerste verzorgen wij een leergang verandermanagement. Deze leergang is primair bedoeld voor (programma)managers, projectleiders en (interne of externe) adviseurs die verantwoordelijkheid dragen voor het het (mede) sturen van veranderingen in organisaties. In vier blokken van twee dagen werken we aan de ontwikkeling van kennis en inzicht in veranderprocessen en het versterken van de persoonlijke effectiviteit. We passen dit vervolgens toe bij het analyseren van de verandervraagstukken van deelnemers en door het ontwerpen en toepassen van krachtige interventies. Tussen de blokken door wordt gewerkt aan onderlinge intervisie om het leren van elkaar te faciliteren. Voor geïnteresseerden organiseren we een gratis proeverij op 5 september aanstaande, van 16-18u bij Interpoint in Rijswijk. Om op te geven voor de proeverij en voor meer informatie kijk op: … Lees verder

Nieuwe medewerker per 1 juni: Tjandra Lake

Mijn naam is Tjandra Lake en per 1 juni ben ik gestart als Program Manager bij Interpoint B.V. Vanuit St. Maarten zal ik de relaties op dit prachtige eiland onderhouden en zorgen voor de schakel tussen NL en SXM. Gezien een groot deel van mijn familie hier woonachtig is, heb ik het eiland al tientallen keren bezocht en is mijn affiniteit met de mensen, cultuur en omgeving alleen maar gegroeid. Net zoals mijn liefde voor het eiland in zijn geheel. Dit heeft dan ook geleid tot het besluit in St. Maarten te gaan wonen. In Nederland heb ik na het behalen van mijn diploma in Hotel Management meer dan 10 jaar gewerkt in de Management Consulting hoek. Gedurende deze periode heb ik ook mijn Bachelor diploma in Bedrijfskunde in ontvangst mogen nemen. In mijn werk als consultant heb ik bij vele bedrijven een ‘kijkje in de keuken’ mogen nemen. De passie van … Lees verder

Gedicht: Ghayath Almadhoun

uit | Ik hier jij daar | Ghayath Almadhoun + Anne Vegter | de gedichten van Almadhoun zijn uit het Arabisch vertaald door Djûke Poppinga | uitgeverij Jurgen Maas | Amsterdam | 2017 Uit een gezamenlijk optreden kan iets bijzonders ontstaan. In april vorig jaar stonden Ghayath Almadhoun en toenmalig Nederlands Dichter des Vaderlands Anne Vegter samen op het podium, twaalf maanden later verschijnt hun gezamenlijke dichtbundel Ik hier jij daar. > ‘Door zeeën van bloed baggeren wij naar een beter leven.’ – Het dolgedraaide intellect is een geliefd onderwerp van de Duitse toneelschrijver en acteur Rainald Goetz (1954), een auteur die in Duitsland zowel zeer omstreden is als luid bejubeld wordt vanwege zijn onconventionele stukken en publieke optredens. ‘Oorlog’ is een trilogie van drie toneelstukken: ‘Heilige oorlog’, ‘Veldslagen’ en ‘Koliek’. Koliek is op 13 januari 1993 in première gegaan bij Toneelgroep De Trust in het Trust Theater Amsterdam (later, van 2001-2009 De Theater Compagnie) > ‘Alleen als raadsel is de mens afdoende verklaard.’ Lars … Lees verder

Boekbespreking: Stil leiderschap

Badaracco heeft een lang essay geschreven over “stil leiderschap”, leiderschap van mensen die in allerlei organisaties opereren in het middenkader. Hij zet stil leiderschap tegenover heroïsch leiderschap. Het heroïsch leiderschap is dat leiderschap dat getoond wordt in relatie tot grootse gebeurtenissen. Vaak worden heroïsche leiders beschreven in de managementliteratuur, waarbij hun handelen als lichtend voorbeeld wordt voorgehouden aan de lezer. Badaracco stelt terecht dat heel veel leiderschap getoond wordt en getoond moet worden in allerlei dagelijkse, maar wel complexe, zaken, waaraan elk heroïsch aspect ontbreekt. Daarbij past geen heroïsch leiderschap, maar stil leiderschap. Badaracco heeft allerlei cases bestudeerd en heeft daarbij gelet op het handelen en de eigenschappen van stille leiders. De drie belangrijkste eigenschappen zijn volgens hem: zelfbeheersing, bescheidenheid en vasthoudendheid. Het handelen van stille leiders beschrijft hij in 8 hoofdstukken. De ondertoon van deze hoofdstukken is er een van realisme en pragmatisme. Daarbij zijn respect voor regels en … Lees verder

Online oplossingen via IDC

Een IDC Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een instrument waarmee klanten de gelegenheid krijgen om op anonieme basis terugkoppeling te geven over hoe ze het bedrijf en de medewerkers ervaren. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de klantperceptie en kunnen regio’s en klantgroepen met elkaar worden vergeleken. U kunt kiezen uit beschikbare stellingen of eigen stellingen definiëren. Doel van een KTO is om een correct beeld te krijgen van de klantperceptie van uw organisatie, zodat u op basis hiervan goed gefundeerd beleid kunt opstellen voor het ontwikkelen van uw Verkoop- en Marketingactiviteiten. Een KTO kan worden samengesteld uit tal van vooraf beschikbare stellingen in 18 subthema’s binnen de volgende 8 hoofdcategorieën: Producten / Diensten Personeel Prijs Aanbiedingen / Offertes Service / nazorg Bereikbaarheid Website Imago Uiteraard kunt u ook zelfgedefinieerde stellingen gebruiken of een combinatie van vooraf beschikbare en eigen stellingen.