Toegevoegde waarde Cybersecurity

Interpoint maakt toegevoegde waarde Cybersecurity zichtbaar Financiële instellingen hebben wat betreft beveiliging te maken met grote uitdagingen. Flexibele en gemakkelijk te gebruiken onlinediensten zijn een basisvereiste in de sector. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van vertrouwen, de juiste omgang met persoonsgegevens en de financiële integriteit van zakelijke en particuliere klanten. Om nog maar te zwijgen van de noodzaak om operationele processen soepel te laten verlopen en verstoring van de dagelijkse werkzaamheden te voorkomen. Doelwit cybersecurity Helaas vormen de bedrijfsmiddelen, de data en de systemen van financiële dienstverleners een aantrekkelijk doelwit voor (georganiseerde) cybercriminelen. Financiële instellingen krijgen te maken met gemotiveerde aanvallers die bereid zijn te investeren in de (criminele) infrastructuur en organisatie om ‘money mules’ te werven en zo grote sommen geld te stelen. Reputatieschade cybersecurity De impact van een succesvolle aanval kan beperkt blijven tot het directe financiële verlies, maar als persoonsgegevens op straat komen te liggen, kan dat … Lees verder

doorlichting drie diensten binnen Ministerie van Infra

Interpoint heeft in april 2017 een doorlichting gedaan bij drie diensten binnen Ministerie van Infra (Aruba). De Minister van Infra heeft Interpoint gevraagd om een aantal van zijn departementen door te lichten op de volgende punten: Hoe verloopt de samenwerking; Wat is de beleving van de ketenpartners; Wat moet er gebeuren om de interne processen te vereenvoudigen; Hoe verloopt de communicatie zowel intern als extern; Kunt u ons iets vertellen over de kwaliteit van het personeel en de wijze waarop leiding wordt gegeven in de organisatie. Dit traject wordt afgesloten met een adviesrapport aan de Minister.  

online-oplossingen voor ontwikkeling

IDC levert breed scala aan online-oplossingen voor persoonlijke en organisatieontwikkeling Weet u hoe uw klanten over u denken? Over welke aspecten van uw diensten zijn ze erg tevreden en waar liggen volgens hen verbetermogelijkheden? Hoe wordt uw personeel ervaren door uw afnemers? Klanttevredenheid Een Quicskscans Klanttevredenheids-onderzoek (KTO) is een instrument waarmee klanten de gelegenheid krijgen om op anonieme basis terugkoppeling te geven over hoe ze het bedrijf en de medewerkers ervaren. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de klantperceptie en kunnen regio’s en klantgroepen met elkaar worden vergeleken. U kunt kiezen uit beschikbare stellingen of eigen stellingen definiëren. Doel KTO Doel van een KTO is om een correct beeld te krijgen van de klantperceptie van uw organisatie, zodat u op basis hiervan goed gefundeerd beleid kunt opstellen voor het ontwikkelen van uw Verkoop- en Marketingactiviteiten. Quickscan KTO Een Quickscans KTO kan worden samengesteld uit tal van vooraf beschikbare stellingen in … Lees verder

Boekbespreking “Superbosses”

Ik blijf het raar vinden, een boek dat opent met vier pagina’s aanbevelingen. Echt Amerikaans. Het ene superlatief na het andere vliegt voorbij. Na het lezen van “Superbosses” heb ik veel dingen gelezen waar ik zelf ook in geloof. Maar of dit boek nou zo “groundbreaking” is als de aanbevelingen willen doen geloven? Opzet De opzet is een geijkte voor dit soort boeken. Je zoekt naar superbazen, kijkt naar gemeenschappelijkheden tussen die figuren. En de conclusie is dat die gemeenschappelijkheden wel de basis van hun superbaasschap moeten vormen. Een linke conclusie, want zijn er niet evenveel mislukte en slechte “bazen” die dezelfde eigenschappen hebben? Bewijsvoering wordt via allerlei anekdotes geleverd. Dat leest natuurlijk lekker weg, maar een onderbouwing van het betoog lijkt het me niet echt. Maar eerst: waar gaat dit boek allemaal over? Hierna een “samenvatting”. Het boek Superbazen zijn bazen waarvoor iedereen wel wil werken. Medewerkers zijn extreem loyaal … Lees verder

Gedicht: Gregory Porter

Dit is de rubriek waarin Interpoint met u een gedicht deelt en wat meer vertelt over het gedicht en de schrijver. Tijdens de Leiderschapstrainingen worden gedichten gebruikt door de trainers. G R E G O R Y P O R T E R (1971) from cd | Be Good | M.A.T. Music Theme Licensing Ltd. | 2012 hear…hear…http://www.youtube.com/watch?v=mSi41czRZDQ Painted On Canvas We are like children We’re painted on canvases Picking up shades as we go We start off with gesso brushed on by people we know Watch your technique as you go Step back and admire my view Can I use the colors I choose? Do I have some say what you use? Can I get some greens and some blues? We’re made by the pigment of paint that is put upon Our stories are told by our hues Like Motley or Bearden These masters of peace and life Layers … Lees verder

Gedicht Dorien de Wit

GEDICHT Dit is de rubriek waarin Interpoint met u een gedicht deelt en wat meer vertelt over het gedicht en de schrijver. Tijdens de Leiderschapstrainingen worden gedichten gebruikt  door de trainers. D O R I E N  D E  W I T winnaar Turing Gedichtenwedsrijd 2016 | editie 8 | 1 februari | De Rode Hoed | Amsterdam De jury bestond dit jaar uit vertrekkend Dichter des Vaderlands Anne Vegter (juryvoorzitter), Maud Vanhauwaert (schrijfster, dichter en tekstperformer), Akwasi (rapper, performer, televisiemaker), Spinvis (muzikant) en Françoise Geelen (medeoprichter Turing Foundation).   Legenda   Een lijn op papier is een grens tussen twee vlakken Een golvende lijn betekent dat de grens beweegt Twee golvende lijnen onder elkaar zijn water   Mijn vingertoppen maken afdrukken op alles wat ik aanraak Elke vinger heeft een eigen patroon als hoogtelijnen op een plattegrond Ik laat een spoor achter op de tafel, de potloden, mijn glas   In … Lees verder

Boekbespreking “Onveranderbaarheid van organisaties”

“Onveranderbaarheid van organisaties” – Van Oss en Van ’t Hek Hierin behandelen Van Oss en Van ’t Hek, weerbarstige zaken die spelen bij organisatieverandering. Een beknopte samenvatting: Robuustheid Organisaties ontwikkelen in de loop van de tijd robuustheid, dit betekent dat sommige aspecten van organisaties onveranderbaar worden. Enkele punten die de auteurs naar voren brengen. • In organisaties ontstaan in de loop van de tijd vanzelfsprekendheden en geautomatiseerde gewoonten. • In organisaties is sprake van betekeniseilanden. Dat zijn plekken waar in interactie een soort samenlevingsvorm is ontstaan. Zaken werken slecht als het ene betekeniseiland procedures voor een andere betekeniseiland, dat de procedures moet gaan uitvoeren, gaat opstellen. • Ook de “gestolde kennis” in organisaties draagt bij aan hun onveranderbaarheid. “Daarnaast is afleren lastiger dan aanleren,  afleren van iets waarvan je niet precies weet hoe het in elkaar zit helemaal.” • Machtspatronen zijn eveneens bepalend voor gedrag in organisaties. Robuustheid is gezond voor … Lees verder

Online-oplossing voor klanttevredenheid

IDC levert u de online-oplossing aan voor klanttevredenheid Weet u hoe uw klanten over u denken? Over welke aspecten van uw diensten zijn ze erg tevreden en waar liggen volgens hen verbetermogelijkheden? Hoe wordt uw personeel ervaren door uw afnemers? IDC Klanttevredenheids-onderzoek Een IDC Klanttevredenheids-onderzoek (KTO) is een instrument waarmee klanten de gelegenheid krijgen om op anonieme basis terugkoppeling te geven over hoe ze het bedrijf en de medewerkers ervaren. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de klantperceptie en kunnen regio’s en klantgroepen met elkaar worden vergeleken. U kunt kiezen uit beschikbare stellingen of eigen stellingen definiëren. Doel KTO Doel van een KTO is om een correct beeld te krijgen van de klantperceptie van uw organisatie. Zodat u op basis hiervan goed gefundeerd beleid kunt opstellen voor het ontwikkelen van uw Verkoop- en Marketingactiviteiten. Samenstelling KTO Een IDC KTO kan worden samengesteld uit tal van vooraf beschikbare stellingen, in 18 … Lees verder

Breed scala online-oplossingen voor ontwikkeling

IDC levert een breed scala aan online-oplossingen voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. In elke nieuwsbrief zullen wij een nieuw thema bespreekbaar maken, denk bijvoorbeeld aan:  Selectie en Loopbaan Big5; drijfveren  Gesprekkencyclus 360-feedback; ontwikkelstijlen; beoordeling  Persoonlijke Ontwikkeling Communicatiestijl; conflicthantering; timemanagement; verkoopeffectiviteit; klantgerichtheid  Management Ontwikkeling Management effectiviteit; leiderschapstijl; Het Nieuwe Managen; Stages of Concern  Team- en Organisatie Ontwikkeling Klanttevredenheidsonderzoek (KTO); medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO); Team-organisatiecultuur; team-effectiviteit

Trainingen Riskmanagement Centrale Bank & Ziektekostenverzekeraar

Interpoint verzorgt incompany trainingen Riskmanagement voor de Centrale Bank Aruba en Algemene Ziektekostenverzekeraar Aruba. In de afgelopen maanden heeft Interpoint 2 incompany trainingen verzorgd op het gebied van Riskmanagement. Beide klanten hadden een specifieke vraag. Bij AZV is er bijvoorbeeld gewerkt met een managementgame om de managers bewust te maken met Riskmanagement.