Aankondiging Proeverij Leergang Verandermanagement

Interpoint en Movinex slaan de handen ineen. Het binnen het Caribisch gebied gerenommeerde opleidingsinstituut Interpoint en Movinex werken samen om ook binnen Nederland trainingen te verzorgen. Als eerste verzorgen wij een leergang verandermanagement. Deze leergang is primair bedoeld voor (programma)managers, projectleiders en (interne of externe) adviseurs die verantwoordelijkheid dragen voor het het (mede) sturen van veranderingen in organisaties. In vier blokken van twee dagen werken we aan de ontwikkeling van kennis en inzicht in veranderprocessen en het versterken van de persoonlijke effectiviteit. We passen dit vervolgens toe bij het analyseren van de verandervraagstukken van deelnemers en door het ontwerpen en toepassen van krachtige interventies. Tussen de blokken door wordt gewerkt aan onderlinge intervisie om het leren van elkaar te faciliteren. Voor geïnteresseerden organiseren we een gratis proeverij op 5 september aanstaande, van 16-18u bij Interpoint in Rijswijk. Om op te geven voor de proeverij en voor meer informatie kijk op: … Lees verder

Nieuwe medewerker per 1 juni: Tjandra Lake

Mijn naam is Tjandra Lake en per 1 juni ben ik gestart als Program Manager bij Interpoint B.V. Vanuit St. Maarten zal ik de relaties op dit prachtige eiland onderhouden en zorgen voor de schakel tussen NL en SXM. Gezien een groot deel van mijn familie hier woonachtig is, heb ik het eiland al tientallen keren bezocht en is mijn affiniteit met de mensen, cultuur en omgeving alleen maar gegroeid. Net zoals mijn liefde voor het eiland in zijn geheel. Dit heeft dan ook geleid tot het besluit in St. Maarten te gaan wonen. In Nederland heb ik na het behalen van mijn diploma in Hotel Management meer dan 10 jaar gewerkt in de Management Consulting hoek. Gedurende deze periode heb ik ook mijn Bachelor diploma in Bedrijfskunde in ontvangst mogen nemen. In mijn werk als consultant heb ik bij vele bedrijven een ‘kijkje in de keuken’ mogen nemen. De passie van … Lees verder

Gedicht: Ghayath Almadhoun

uit | Ik hier jij daar | Ghayath Almadhoun + Anne Vegter | de gedichten van Almadhoun zijn uit het Arabisch vertaald door Djûke Poppinga | uitgeverij Jurgen Maas | Amsterdam | 2017 Uit een gezamenlijk optreden kan iets bijzonders ontstaan. In april vorig jaar stonden Ghayath Almadhoun en toenmalig Nederlands Dichter des Vaderlands Anne Vegter samen op het podium, twaalf maanden later verschijnt hun gezamenlijke dichtbundel Ik hier jij daar. > ‘Door zeeën van bloed baggeren wij naar een beter leven.’ – Het dolgedraaide intellect is een geliefd onderwerp van de Duitse toneelschrijver en acteur Rainald Goetz (1954), een auteur die in Duitsland zowel zeer omstreden is als luid bejubeld wordt vanwege zijn onconventionele stukken en publieke optredens. ‘Oorlog’ is een trilogie van drie toneelstukken: ‘Heilige oorlog’, ‘Veldslagen’ en ‘Koliek’. Koliek is op 13 januari 1993 in première gegaan bij Toneelgroep De Trust in het Trust Theater Amsterdam (later, van 2001-2009 De Theater Compagnie) > ‘Alleen als raadsel is de mens afdoende verklaard.’ Lars … Lees verder

Boekbespreking: Stil leiderschap

Badaracco heeft een lang essay geschreven over “stil leiderschap”, leiderschap van mensen die in allerlei organisaties opereren in het middenkader. Hij zet stil leiderschap tegenover heroïsch leiderschap. Het heroïsch leiderschap is dat leiderschap dat getoond wordt in relatie tot grootse gebeurtenissen. Vaak worden heroïsche leiders beschreven in de managementliteratuur, waarbij hun handelen als lichtend voorbeeld wordt voorgehouden aan de lezer. Badaracco stelt terecht dat heel veel leiderschap getoond wordt en getoond moet worden in allerlei dagelijkse, maar wel complexe, zaken, waaraan elk heroïsch aspect ontbreekt. Daarbij past geen heroïsch leiderschap, maar stil leiderschap. Badaracco heeft allerlei cases bestudeerd en heeft daarbij gelet op het handelen en de eigenschappen van stille leiders. De drie belangrijkste eigenschappen zijn volgens hem: zelfbeheersing, bescheidenheid en vasthoudendheid. Het handelen van stille leiders beschrijft hij in 8 hoofdstukken. De ondertoon van deze hoofdstukken is er een van realisme en pragmatisme. Daarbij zijn respect voor regels en … Lees verder

Online oplossingen via IDC

Een IDC Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een instrument waarmee klanten de gelegenheid krijgen om op anonieme basis terugkoppeling te geven over hoe ze het bedrijf en de medewerkers ervaren. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de klantperceptie en kunnen regio’s en klantgroepen met elkaar worden vergeleken. U kunt kiezen uit beschikbare stellingen of eigen stellingen definiëren. Doel van een KTO is om een correct beeld te krijgen van de klantperceptie van uw organisatie, zodat u op basis hiervan goed gefundeerd beleid kunt opstellen voor het ontwikkelen van uw Verkoop- en Marketingactiviteiten. Een KTO kan worden samengesteld uit tal van vooraf beschikbare stellingen in 18 subthema’s binnen de volgende 8 hoofdcategorieën: Producten / Diensten Personeel Prijs Aanbiedingen / Offertes Service / nazorg Bereikbaarheid Website Imago Uiteraard kunt u ook zelfgedefinieerde stellingen gebruiken of een combinatie van vooraf beschikbare en eigen stellingen.

Leiderschapsprogramma in combinatie met Handelsmissie in Colombia: DEEP DIVE

Om als ondernemer bewust te worden van de mogelijkheden die er bestaan in de Colombiaanse markt, zal een juiste begeleiding voor u van groot belang zijn. Kennis over het land en de cultuur verwerven zijn noodzakelijk om onnodige risico’s te vermijden en uw bedrijf hulp te bieden bij een succesvolle voorbereiding op de Colombiaanse markt. In November 2017 en februari 2018, zal IDC met een delegatie op handelsmissie gaan naar Medellin en Bogota in Colombia. Tijdens deze missie krijgt u de mogelijkheid om naast de zakelijke de culturele en sociale kant van Colombia te leren kennen. Tijdens de missie hebben wij een leiderschapsprgramma gekoppeld. U krijgt jdens deze missie de gelegenheid om minstens twee gerelateerde bedrijven te bezoeken onder begeleiding van onze ervaren experts. Wilt u informatie over het programma DEEP DIVE, neem dan gerust contact met ons op.

Training Morele oordeelsvorming

De training morele oordeelsvorming scherpt het bewustzijn van het belang van een integere uitoefening van het politieke ambt. Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van politieke beslissingen op een nauwkeurige, methodische wijze kunnen vaststellen. De training beslaat één dagdeel en vormt het fundament voor een moreel leerproces dat raadsleden sterkt in hun rol en dat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt: gaandeweg krijgt het debat in de raad meer het karakter van een politiek en moreel onderzoek, minder van een woordenstrijd. PROGRAMMA Na een korte thematische inleiding wordt een procedure voor morele oordeelsvorming geïntroduceerd die is opgebouwd uit zeven stappen. Aan de hand daarvan wordt een lastige kwestie uit lokale politieke praktijk ontleed, die is gekozen uit een reeks cases die door de deelnemers zelf zijn aangedragen. Het kan zowel gaan om beslissingen uit het recente verleden als om zaken die nog ter … Lees verder

Opleidingsprogramma voor (nieuwe) bestuurders

Thema: Governance & Integrity Opleidingsprogramma voor (nieuwe) bestuurders Na de verkiezingen krijgt een beperkt aantal uitverkorenen de kans om als bestuurder inhoud te geven aan het dagelijks bestuur van hun land. Om effectief én geloofwaardig inhoud te geven aan deze functie, is meer dan ooit leiderschap nodig. Van leden van bestuurscolleges wordt vanaf hun start een leiderschapsrol verwacht. Amper inwerktijd voor dagelijks bestuurders In een politieke context is elke actie een politieke. Inwerktijd wordt je amper gegund in de politiek bestuurlijke setting, terwijl je wel direct verantwoordelijk bent. Hoe ga je goed met deze verantwoordelijkheden om? Hoe vervul je op effectieve wijze de nieuwe taak? Hoe ziet de leiderschapsrol van de dagelijks bestuurder eruit? Ons programma ondersteunt bestuurders in het ontwikkelen en versterken van hun persoonlijk leiderschap. Het programma is zowel een instrument in het eigen ontwikkelingstraject als een impuls in de dagelijkse praktijk van de politicus. Het biedt tijd voor … Lees verder

Toegevoegde waarde Cybersecurity

Interpoint maakt toegevoegde waarde Cybersecurity zichtbaar Financiële instellingen hebben wat betreft beveiliging te maken met grote uitdagingen. Flexibele en gemakkelijk te gebruiken onlinediensten zijn een basisvereiste in de sector. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van vertrouwen, de juiste omgang met persoonsgegevens en de financiële integriteit van zakelijke en particuliere klanten. Om nog maar te zwijgen van de noodzaak om operationele processen soepel te laten verlopen en verstoring van de dagelijkse werkzaamheden te voorkomen. Doelwit cybersecurity Helaas vormen de bedrijfsmiddelen, de data en de systemen van financiële dienstverleners een aantrekkelijk doelwit voor (georganiseerde) cybercriminelen. Financiële instellingen krijgen te maken met gemotiveerde aanvallers die bereid zijn te investeren in de (criminele) infrastructuur en organisatie om ‘money mules’ te werven en zo grote sommen geld te stelen. Reputatieschade cybersecurity De impact van een succesvolle aanval kan beperkt blijven tot het directe financiële verlies, maar als persoonsgegevens op straat komen te liggen, kan dat … Lees verder

doorlichting drie diensten binnen Ministerie van Infra

Interpoint heeft in april 2017 een doorlichting gedaan bij drie diensten binnen Ministerie van Infra (Aruba). De Minister van Infra heeft Interpoint gevraagd om een aantal van zijn departementen door te lichten op de volgende punten: Hoe verloopt de samenwerking; Wat is de beleving van de ketenpartners; Wat moet er gebeuren om de interne processen te vereenvoudigen; Hoe verloopt de communicatie zowel intern als extern; Kunt u ons iets vertellen over de kwaliteit van het personeel en de wijze waarop leiding wordt gegeven in de organisatie. Dit traject wordt afgesloten met een adviesrapport aan de Minister.