Algemene Opleiding Bankbedrijf

INTERPOINT

Upcoming courses

Details

Tijdens de Algemene Opleiding Bankbedrijf leer je hoe banken en het bankwezen functioneren, welke risico’s banken nemen, hoe ze daarmee omgaan en hoe het toezicht op banken is geregeld.

Doelgroep

De Algemene Opleiding Bankbedrijf wordt gegeven op HBO-niveau en bedoeld voor: medewerkers in de eerste fase van hun loopbaan bij banken en medewerkers bij ondernemingen die diensten verlenen aan banken, zoals ICT-ondernemingen, accountantskantoren en adviesbureaus. Enige bancaire basiskennis strekt tot aanbeveling.

Jouw resultaat

Je leert:

  • de activiteiten van banken te onderkennen
  • hoe financiële markten werken
  • de balans en resultatenrekening van banken te analyseren
  • hoe het binnenlands betalingsverkeer en het grensoverschrijdend betalingsverkeer zijn gestructureerd
  • hoe banken hun risicomanagement inrichten om zorgvuldig te kunnen omgaan met de aan hen toevertrouwde middelen
  • welke maatregelen banken kunnen nemen om kredietrisico, marktrisico en operationeel risico bij te sturen
  • welke rendementscriteria voor banken belangrijk zijn
  • hoe het toezicht op het bankwezen door de monetaire autoriteiten is georganiseerd

 

Interpoint verzorgt door heel Caribisch Nederland & Suriname trainingen voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf. Wij zijn dan ook uitgegroeid tot de grootste en toonaangevende opleider voor professionals uit de financiële dienstverlening. Met onze unieke aanpak sluiten we aan op de kennis en vaardigheden waar u al over beschikt. Deze praktijkgerichte aanpak staat centraal in onze beroepsgerichte opleidingen op MBO-, HBO- en Masterniveau en natuurlijk in onze Wft- en Wft-PE Plus-opleidingen.

Bovenal staan bij ons uw werkervaring en werkpraktijk als financieel professional altijd centraal. Zo combineren we een motiverende en praktische aanpak met een efficiënte en flexibele leeromgeving. Deze bijzondere combinatie heeft al zeer veel mensen aan een erkend diploma geholpen.