Bouwstenen voor een moderne HR cyclus

Natascha Rampersad

Upcoming courses

Aruba Book Now

Details

Deze training is voor HR-professionals die de HR-cyclus willen inzetten als een strategisch instrument. Deelnemers krijgen concepten, modellen en voorbeelden aangereikt om hiermee aan de slag te gaan met de eigen (huidige) HR cyclus. . In deze training worden de knelpunten in uw huidige HR-cyclus haarfijn blootgelegd. Je krijgt inzicht in de oorzaken hiervan en de samenhang met het type organisatie, de bedrijfscultuur en de kwaliteit van leidinggeven. Daarnaast leer je wat de kritieke succesfactoren zijn voor effectief performance management.

Stap voor stap werk je samen met de andere deelnemers (en ondersteund en geïnspireerd door de docenten) aan je eigen plan van aanpak voor effectief performance management. Op basis van analyse van je organisatie ga je dieper in op de consequenties hiervan voor functies, competenties en vormen van belonen. Op basis van best practices leer je van de ervaringen van andere organisaties.

Resultaten:

 • Je hebt in kaart gebracht wat er moet worden aangepast in je huidige HR-cyclus;
 • Je hebt inzicht in de kritieke succesfactoren voor effectief performance management binnen je organisatie;
 • Je weet hoe je performance management specifiek voor je organisatie moet vormgeven;
 • Je weet wat de impact hiervan is op de leidinggevenden in je organisatie en wat de gevolgen zijn voor je HR-beleid.

 En dit neem je als bagage mee:

 • een analyse van de knelpunten in je huidige HR-cyclus;
 • inzicht in best practices van modern performance management;
 • kennis van tools ter ondersteuning van performance management;
 • een eigen plan van aanpak voor je organisatie.

Doelgroep:

HR professionals

Programma:

 • Hoe wij tegenwoordig werken;
 • De HR cyclus
 • Wanneer en hoe is sturen op input, throughput, output en outcome zinvol?
 • Beleid, werkwijzen en hulpmiddelen voor sturen op performance, inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten
 • Onze nieuwe HR-cyclus

Prijs:

USD 1.450

Aanvang van de training vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8). Indien een training wegens onvoldoende aanmeldingen geen doorgang vindt, worden reeds opgegeven geïnteresseerden hierover uiterlijk 1 maand vóór de geplande datum geïnformeerd.

Deze training kan ook incompany worden gegeven. Neem hierover contact met ons op via info@interpointbv.com en wij maken een op maat offerte voor u.