Change management

INTERPOINT

Upcoming courses

Details

Change management training is bedoeld om de situatie te verbeteren, en liefst zo snel mogelijk. Maar de praktijk leert ons iets anders: veranderingen zijn niet louter wijzigingen binnen het bedrijf. Het heeft een weerslag op de structuur van het bedrijf, op de manier van samenwerken en/of communiceren maar ook op de mensen zelf.

Resultaat

 • U bent in staat om verandertrajecten succesvol te managen en begeleiden
 • U beheerst diverse instrumenten en vaardigheden voor effectief verandermanagement
 • U heeft beter inzicht in uw persoonlijke rol binnen het verandertraject
 • U leert omgaan met weerstand en weet draagvlak te creëren
 • U bent in staat uw plannen en voorstellen in uw organisatie helder te communiceren
 • U hebt een concreet persoonlijk actieplan opgesteld inclusief benodigde interventies om de verandering te verwezenlijken

Doelgroep

Iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het organiseren of begeleiden van een verandertraject of een reorganisatie en die zijn of haar kennis en inzicht over verandermanagement wil vergroten.

Programma

 • De essentie van verandermanagement in 4 kernvragen: Waarom, Wat, Wie en Hoe
 • De aanleiding voor en het doel van verandering
 • De 4 bouwstenen van organiseren
 • Analyse en beïnvloeding van stakeholders
 • Uw persoonlijke stijl van veranderen
 • Omgaan met weerstand en spanning
 • Veranderstrategie
 • Harde en zachte interventies en interventieplan
 • Afronden van veranderprocessen
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Booking

Boekingen zijn niet meer beschikbaar voor dit evenement.