Financiën voor niet-financiële managers

INTERPOINT

Upcoming courses

Details

U neemt als manager beslissingen waarbij financiën een belangrijke rol spelen. U wordt meer en meer afgerekend op basis van financiële resultaten. Overziet u niet altijd de financiële gevolgen van veel van de voorstellen en beslissingen die u dagelijks neemt? De financiële consequenties van beslissingen zijn niet altijd helder voor de niet-financiële manager. Heeft u te maken met begrotingen en budgetten? Wilt u een vaardige partner zijn in gesprekken met financiële specialisten? Dan is deze training een uitstekende keuze. U brengt uw financiële kennis en vaardigheden naar een hoger niveau.

Resultaat

 • U heeft inzicht in en kennis van financieel management
 • U heeft inzicht in cijfermatige overzichten, zoals balans en resultatenrekening, financiële
 • ratio’s, budgetten en begrotingen
 • U kunt eenvoudige kostencalculaties en opbrengst- en prijscalculaties maken en overziet de
 • relaties hiertussen
 • U bent een betere gesprekspartner voor uw financiële collega’s
 • U neemt resultaatverantwoordelijkheid met financiële onderbouwing
 • U kunt investeringsbeslissingen financieel onderbouwen

Doelgroep

Iedereen die in zijn of haar werksituatie te maken krijgt met financiële beoordeling en overzichten. U wilt de financiële consequenties van uw beleid overzien en sturen. Uw hoofdtaak ligt buiten het financiële beheer van de onderneming.

Programma

 • Inleiding financieel management
 • Jaarrekening en balans
 • Begroten en budgetteren
 • Kosten- en opbrengstencalculaties
 • Ratioanalyse en kengetallen
 • Opstellen, bewaken en verdedigen van het
 • afdelingsbudget
 • Business balanced scorecard
 • Managementrapportage en -verantwoording
 • Activity Based Costing
 • Financieel beleid en investeringsbeslissingen binnen
 • uw organisatie
 • Ondernemingswaardering
 • Praktijksituaties en -voorbeelden