Functiebeschrijving en functiewaardering

Natascha Rampersad

Upcoming courses

Aruba Book Now

Details

Functiebeschrijvingen zijn van oudsher een legitimering van de salarisschaal. In modern HRM-beleid vormt de functiebeschrijving ook een instrument dat de mogelijkheid biedt om gerichte werk- en ontwikkelafspraken te maken. Hier wordt bij uitstek gebruik gemaakt van functiereeksen en -families die globaler en flexibeler zijn van opzet. De afspraken tussen manager en medewerker over ontwikkeling en te behalen resultaten worden gemaakt in de gesprekscyclus, om daar vervolgens gericht op te sturen.

Resultaten:

  • Je kent de theoretische achtergronden van functiebeschrijven en –waarderen;
  • Je kunt een functie-interview houden;
  • Je weet hoe je een functiebeschrijving opstelt en waarop u moet letten;
  • Je weet hoe het fuwa-systeem is opgebouwd en hoe je het systeem moet toepassen;
  • Je bent in staat om een voorlopig waarderingsadvies op te stellen;
  • Je hebt een goed beeld van het proces rondom functiewaardering binnen een organisatie;
  • Je hebt zicht op de koppeling van functiebeschrijven en –waarderen aan andere HR-instrumenten.

Doelgroep:

(Personeels)adviseurs, leidinggevenden, (staf)medewerkers die weinig tot geen ervaring hebben met het beschrijven en waarderen van functies.

Programma:

De training bestaat uit een combinatie van korte inleidingen, praktijksimulaties en opdrachten. Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van je eigen casuïstiek.

Tijdens de cursus ontvangt je een cursusmap met daarin de kenmerk- en scoretoelichtingen van de fuwa-systemen, achtergrondinformatie, oefeningen en presentatiesheets.

Prijs:

USD 1.095

Aanvang van de training vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8). Indien een training wegens onvoldoende aanmeldingen geen doorgang vindt, worden reeds opgegeven geïnteresseerden hierover uiterlijk 1 maand vóór de geplande datum geïnformeerd.

Deze training kan ook incompany worden gegeven. Neem hierover contact met ons op via info@interpointbv.com en wij maken een op maat offerte voor u.