IT Projectmanagement

Anisha Sukul

Upcoming courses

Details

Waarom kiezen voor deze training?

Slechte kwaliteit van IT-systemen – Te late levering van IT-systemen – Kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling van IT-systemen. Vijftig jaar geleden, in 1968 in Garmish, leidden deze uitkomsten tot afgevaardigden tijdens de eerste NAVO-conferentie in software engineering om de term “Software Crisis” te benoemen. Ondanks de vooruitgang in technologie en ontwikkelingsbenaderingen, is het nog steeds een enorme uitdaging om IT-systemen te leveren die voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden met betrekking tot leveringsdatums, kosten en bruikbaarheid.
IT-projectbeheer is notoir moeilijk vanwege de snelle toename van mogelijke IT-oplossingen die ertoe leiden dat gebruikers en andere belanghebbenden zich vaak pas realiseren dat wat ze nodig hebben niet is wat ze aanvankelijk hebben gevraagd! In veel gevallen is solide voorspellend projectbeheer met strenge wijzigingscontroles gebruikt om dit probleem aan te pakken – soms met succes maar niet altijd! Naarmate de wereld steeds complexer wordt en IT-eisen diverser worden, is een andere, meer behendige projectmanagementbenadering effectiever gebleken in het voldoen aan de behoeften van stakeholders. Deze training presenteert algemeen geaccepteerde werkwijzen (zoals uiteengezet in de PMI® Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) die wordt gebruikt in zowel voorspellende als agile projectmanagementbenaderingen.

Deze training van Interpoint zal het volgende bevatten:

• Predictive IT Project Management – de “Waterval” -benadering
• Wendbaarheid – waarom IT-projecten een behendige benadering hebben aangenomen
• Rollen en verantwoordelijkheden van IT-projectbeheer
• Kernprojecten voor projectbeheer – scoping, planning, budgettering
• Beheren van projectkwaliteit, verandering, risico’s, communicatie, stakeholders
• Praktijken voor het beheer van de initiatie, planning, uitvoering, beheer en afsluiting van IT-projecten

Wat zijn de doelen?

Tegen het einde van deze Interpoint-training kunnen deelnemers:
• Begrijpen wanneer verschillende projectlevenscycli moeten worden gebruikt voor verschillende IT-projecten
• Denk na over het belang van effectieve samenwerking in IT-projecten
• Voer kernpraktijken uit die worden gebruikt in zowel voorspellende als agile IT-managementbenaderingen
• Herkennen en aanpakken van veel voorkomende problemen die kunnen optreden in IT-projectbeheer
• Beheer de IT-projectvoortgang en rapporteer de status op de juiste manier

Voor wie is deze training?

Deze training is gericht op zowel management- als teamleden die zich bezighouden met IT-projecten. De training is bedoeld om formele projectmanagementbenaderingen duidelijk uit te leggen en om afgevaardigden in staat te stellen ‘waarschuwingssignalen’ te herkennen die aangeven wanneer IT-projecten op het punt staan ​​om problemen tegen te komen. Hoewel afgevaardigden algemeen aanvaarde methoden leren die veel worden gebruikt in voorspellend projectbeheer, worden ze ook getraind in het verfijnen van voorspellend denken om agile IT-projectbeheerpraktijken toe te passen.

Deze Interpoint-training is geschikt voor een breed scala aan professionals, maar heeft grote voordelen:
• IT-directeuren overwegen digitale transformatie
• IT-projectmanagers
• Bedrijfsanalisten, programmeurs, specialisten op het gebied van kwaliteitsborging
• Andere technische specialisten die betrokken zijn bij IT-projecten (bijvoorbeeld DBA)
• Stakeholders in organisaties die IT-projecten beïnvloeden

Hoe zit deze training in elkaar?

Deze training maakt gebruik van een aantal bewezen technieken voor volwasseneneducatie om maximaal begrip, begrip en behoud van de gepresenteerde informatie te waarborgen. De training is zeer interactief en is ontworpen met briefings en een centraal projectscenario als de driver voor alle cursussen. Het scenario zal de participatie van studenten in de ontwikkeling van vele elementen van IT-projectbeheer vergemakkelijken. Verscheidene werkproducten zullen worden gecreëerd, waaronder handvesten, productachterstanden, softwarevereistenspecificaties (SRS), WBS, Sprintachterstanden, schema’s, risicoregisters, enz.