Projectplanning & kostenberekeningsvaardigheden

Anisha Sukul

Upcoming courses

Details

Waarom kiezen voor deze training?

Deze projectmanagementtraining richt zich op het leveren van uitgebreide, betrouwbare plannen met tijd- en kostenramingen die de eigenaar of sponsor van projecten, een hoog niveau van vertrouwen voor projectlevering geeft. Bovendien moeten de plannen realistisch zijn met een volledig beeld van de risico’s die zich voordoen tijdens en na de levenscyclus van het project.
De beslissing om door te gaan met een project is gebaseerd op vroege conceptuele schattingen op hoog niveau. Deze kunnen echter breed zijn en daarom moeten gedetailleerdere ramingen de basis vormen voor de kasstroomprojecties en planningsprognoses.

Deze Interpoint-training zal beschikken over:
• Kennis verwerven van technieken die worden gebruikt bij het schatten van projecten, van de conceptuele fase tot de uiteindelijke gedetailleerde schatting
• Inzicht hebben in de verschillende soorten schattingen die worden gebruikt om vertrouwen te geven en om progressief de projectkosten en -planning te schatten
• Identificatie van risicobronnen en minimaliseren van de impact ervan en leren hoe het momentum van het project te ondersteunen
• Ontwikkeling van effectieve systemen voor prestatiebewaking en -controle
• Een geïntegreerde benadering van scope, tijd, middelen en kostenbeheer tot een dynamisch en beheersbaar model

Wat zijn de doelen?

Tegen het einde van deze Interpoint-training kunnen deelnemers:
• Voer een duidelijke schatting uit van de tijdschema’s en kosten van het project met gepaste middelenbeheerplannen
• Identificeer, beoordeel en beheer schema-, kosten-, scope- en resource-risico’s
• Begrijp projectprestaties en controle
• Meet, voorspel en beheer projectprestaties door verdienstechnieken toe te passen
• Ontwikkel een projectherstelplan voor budget- en planningsoverschrijdingen

Voor wie is deze training?

Deze Interpoint-training is geschikt voor een breed scala aan professionals, maar heeft grote voordelen:
• Degenen die een projectrol hebben, zoals projectmanagers, kostenramingen, projectplanners, projectontwerpers, projectplanner, contractprofessionals, projectinkoop en inkooppersoneel, en projectbeheersing- en zakelijke dienstverleningsprofessionals die de verantwoordelijkheid hebben voor het opstellen van kosten / planningsschattingen en projectvoorstellen in klant- en aannemingsbedrijven
• Senior managers die best practices in projectmanagement willen begrijpen
• Degenen die meer willen weten over schattingen en controle in een projectomgeving

Hoe zit deze training in elkaar?

Deze training maakt gebruik van een aantal bewezen technieken voor volwasseneneducatie om maximaal begrip, begrip en behoud van de gepresenteerde informatie te waarborgen.
De training is zeer interactief en presenteert kennis door middel van formele en interactieve leermethoden. De training omvat individuele oefeningen, teamprojecten, toepasselijke casestudy’s, video- en groepsdiscussies. Het materiaal is zo ontworpen dat afgevaardigden al het materiaal met onmiddellijke ingang op kantoor kunnen gebruiken.
Bovendien gaat de training niet uit van voorafgaande kennis van de onderwerpen die in de cursus worden behandeld. Er worden geleidelijk nieuwe concepten en hulpmiddelen geïntroduceerd om de deelnemers in staat te stellen van de fundamentele naar de geavanceerde concepten van projectrisicobeheer over te gaan.