WFT Eigen vermogen

Natascha Rampersad

Upcoming courses

St. Maarten Book Now

Details

Onze opleiding WFT Eigen Vermogen is de ideale voorbereiding voor jou als Financieel Professional. Bedrijven willen werken met financiële professionals die hun tijd ver vooruit zijn en raad weten met nieuwe technologieën.  In deze effectieve opleiding wordt je volledig getraind om als Adviseur op het gebied van vermogensopbouw en nabestaanden- en oudedagvoorzieningen. Deze compacte en examengerichte opleiding van Interpoint bereidt je daarnaast ook uitstekend voor op het officiële Wft-examen Vermogen.

Resultaten:

 • Je hebt vaardigheden en competenties ontwikkeld om een correct adviesgesprek te kunnen voeren;
 • Je leert de financiële positie en doelstellingen van de particuliere klant, IB-ondernemer en DGA in kaart te brengen, en deze te analyseren;
 • Je kunt de juridische, fiscale en technische eigenschappen van vermogensproducten doorgronden en dit succesvol in je klantadvies toepassen.

Doelgroep:

 • Financiële professionals
 • Iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening

Programma:

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Professioneel en integer gedrag: belang en eisen;
 • Levensloop en toekomstvoorzieningen;
 • Sociale zekerheid;
 • Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s;
 • Hoe een klant zijn vermogen kan opbouwen of afbouwen; In hoeverre economische gevolgen van invloed zijn op het vermogen van de klant;
 • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen;
 • Bankspaarproducten;
 • Loon- en inkomstenbelasting;
 • De wet- en regelgeving waar u als adviseur zich aan dient te houden;
 • Erf- en vennootschapsbelasting;
 • Beleggen en beleggingsportefeuilles;
 • Risico en rendement bij beleggen;
 • Beleggingsfondsen en beleggingscategorieën;
 • Welke voordelen en nadelen er kleven aan beleggingen;
 • Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers;
 • DGA en pensioenvoorzieningen;
 • Gevolgen op het gegeven advies wanneer er persoonlijke wijzigingen zich voordoen;
 • Wat uw zorgplicht inhoudt als adviseur Vermogen.

Dit is een opleiding waarbij aan de hand van informatieverstrekking meer dan genoeg ruimte is voor vragen en discussie. Ook zullen verschillende interactie elementen worden gebruikt. De vakdocent zal de besproken onderwerpen in de training WFT Eigen Vermogen behandelen in combinatie met casuïstiek en actualiteiten. Ook is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze opleiding bereidt je in kleine stapjes ook voor op het Wft-examen. Na elk stuk theorie volgen direct oefenvragen, zodat je de kennis test en deze kennis leert toepassen. Je sluit de leerlijn Wft af met een representatief oefenexamen. Je kunt zelf aangeven op welke onderdelen je getraind wilt worden, waar is diepgang nodig of waar loop je tegen aan?​

Indien je examen wilt doen:

Je doet examen op diverse locaties in Nederland. Onder verantwoordelijkheid van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën inzake het onderdeel vakbekwaamheid in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Na afloop van deze examentraining kun je deelnemen aan het officiële examen Wft Vermogen. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvang je het officiële certificaat ‘Wft Vermogen’. Dit certificaat heeft een grote meerwaarde voor jouw verdere carrière in de financiële dienstverlening.

Prijs:

USD 1.600

Aanvang van de training vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8). Indien een training wegens onvoldoende aanmeldingen geen doorgang vindt, worden reeds opgegeven geïnteresseerden hierover uiterlijk 1 maand vóór de geplande datum geïnformeerd.

Deze training kan ook incompany worden gegeven. Neem hierover contact met ons op via info@interpointbv.com en wij maken een op maat offerte voor u.