Witwassen & Terrorismefinanciering

Anisha Sukul

Upcoming courses

Details

De training heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Je bent als financieel professional verplicht cliëntenonderzoek te doen en te melden wanneer je ongebruikelijke transacties waarneemt. Maar hoe herken je dit? In deze cursus leren we je er alles over.

Praktische toepassing

Inmiddels is de nieuwe aangescherpte Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) in werking getreden en zal de CBvS verscherpt toezicht houden op financiële instellingen. De aanscherping zit vooral in het cliëntenonderzoek en het openbaar maken van het UBO-register. Het ten onrechte niet melden van verdenkingen kan zware consequenties hebben, maar ten onrechte wél melden ook! Dit zorgt voor grote dilemma’s. In deze cursus krijg je praktische informatie om de wet na te leven.

Wat is de doelgroep voor de training?

De 2-daagse cursus geldt voor beleidsbepalers, verkopers, bemiddelaars, intermediars, makelaars, taxateurs, exploitanten, financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaars zoals notarissen, administratiekantoren en advocaten. De training is vooral nuttig voor:

 • Accountants
 • Compliance officers
 • Banken
 • Geldwissel- en trustkantoren
 • Controllers
 • CFO’s
 • Financieel Manager

Wat is het resultaat na afloop van de training?

De cursus geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Bij wie moet ik een cliëntenonderzoek afnemen?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd onderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
 • Bij welke cliënten moet je extra opletten?
 • Wat is een ongebruikelijker transactie?
 • Hoe ziet het UBO-register eruit?
 • Hoe herken ik witwaspraktijken?
 • Waar en hoe moet ik verdenkingen melden?
 • Hoe verwerk ik een FIU melding?
 • Wat is een PEP en hoe ga ik daarmee om?

Belofte

Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases. Na deze training ben jij opgewassen tegen de dilemma’s op het gebied van identificeren en verifiëren. Je weet wat je moet doen in elke situatie.

Deel 1: De wetgeving

 • Kader witwassen, sanctiewetgeving en anti-corruptiewetgeving
 • Wettelijk kader Wwft
 • Wat is witwassen
 • Wie zijn meldplichtige instellingen
 • Vrijstellingen onder de Wwft
 • Typen cliëntonderzoek in de Wwft
 • Ongebruikelijke transacties
 • Meldplicht
 • Leidraad Wwft voor accountants en belastingadviseurs
 • Toezichtsregime

Deel 2: Cliëntonderzoek in de praktijk

 • Van klantidentificatie naar klant acceptatie
 • Het stellen van de juiste vragen
 • Inrichting en uitvoering van het klantidentificatieproces
 • Bronnen – business intelligence
 • FIU melding
 • PEP (Politiek Prominent Persoon) in de Wwft
 • Casus